Vedlikeholdsplanlegging

En god plan for vedlikehold er viktig fordi den gir oversikt over hva man må ha fokus på av vedlikehold for at bygningsdeler skal vare lengst mulig. Fordelene med en gjennomført vedlikeholdsplan vil dermed resultere i reduserte kostnader og reduserte klimautslipp. Med god oversikt får du større kontroll, og det fører til at man i større grad forhindrer uforutsette hendelser. Med en god oversikt vil du ha kontroll over kostnader som må påregnes fremover for at bygningsdeler skal opprettholde sin funksjon, og for at man skal unngå overraskelser og ekstrakostnader.

En god vedlikeholdsplan

Hvis en eiendom eller et bygg skal selges vil det være en stor fordel å kunne vise til en god vedlikeholdsplan som har vært fulgt opp igjennom årene. Det vil gi kjøpere en sikkerhet på tilstanden til bygget, samtidig som det også i større grad begrunner verdien til bygget. For driftsteamet på de aktuelle byggene vil det en plan legge bedre til rette for videre planlegging og prioritering av vedlikeholdsarbeidet., og eventuelle investeringer for huseier. Vi følger NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk som tar for seg beregninger av vedlikehold. Vi leverer også tilstandsvurderinger som gir et godt grunnlag for oppsett av vedlikeholdsplaner og budsjetter.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana