Våre ansatte i Tromsø

Finn-Eivind Frantzen

Driftsleder, Tromsø

E-post: fe.frantzen@realef.no
Tlf: +47 913 49 662 

Stina Jensen

Rådgiver energi og miljø

E-post: stina.jensen@realef.no
Tlf: +47 949 88 099

Stig Balsvik

Driftstekniker, Tromsø

E-post: stig.balsvik@realef.no
Tlf: +47 922 55 841 

Rikke Andersen

Rådgiver energi og miljø

E-post: rikke.andersen@realef.no
Tlf: +47 901 62 212

Arnt Kristiansen

Driftstekniker/håndverker, Tromsø

E-post: arnt.kristiansen@realef.no
Tlf: +47 930 08 809