Vi hjelper deg

Våre prosjektledere bistår deg i forbindelse med endringsprosjekt, og vi har erfaring med alle ledd i prosessene. Vurderinger av tekniske anleggs funksjonalitet, økonomi, effekt er områder vi er vant med å jobbe med i tilknytting til rehabiliteringsprosjekt og nybyggprosjekt. Vi bistår også med planlegging, organisering og gjennomføring av anskaffelser eller endringer i tilknytning til byggetekniske anlegg. Vi samarbeider tett med byggherrer, huseiere og entreprenører.

Byggherreombud og byggeledelse

Våre folk har til enhver tid kontroll over gjeldene lover, forskrifter og de aktuelle standardene innen fagområdet. Som byggeleder tar vi ansvaret for å lede byggearbeidet på byggeplassen i henhold til avtaler og som har blitt inngått mellom byggherren og entreprenøren.

Konseptutvikling og prosjektutvikling

REAL Eiendomsforvaltning har god og bred kompetanse innenfor konseptutvikling. Våre prosjektledere bistår deg i forbindelse med endringsprosjekt, og vi har erfaring med alle ledd i prosessene.

Vedlikeholdsplanlegging

En god plan for vedlikehold er viktig fordi den gir oversikt over hva man må ha fokus på av vedlikehold for at bygningsdeler skal vare lengst mulig.

Tilstandsanalyser

Vi leverer komplette rapporter for teknisk gjennomgang og tilstandsvurdering av bygg og bygningstekniske anlegg ttil oppdragsgivere i forbindelse med kjøp og salg av eiendom.

Reklamasjon, garanti og juridisk bistand

Et byggeprosjekt eller en stor rehabilitering av et bygg er dyrt. I tilfeller hvor det du har bestilt og betalt for ikke fungerer som forutsatt eller bestilt, vil det medføre både økte kostnader og mye frustrasjon. Vi avdekker og fremmer krav på vegne av deg som byggherre, og følger opp at entreprenøren(e) retter opp i de avvikene som har oppstått gjennom hele garantitiden

Kontakt oss

Kristin Aag

Avdelingsleder

E-post:
kristin.aag@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse:
Teglverkveien 17
8006 Bodø

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post:
thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse:
Smedveien 14
8610 Mo i Rana

Per Olsen

Salg- og markedskoordinator

E-post:
per.olsen@realef.no
Tlf: +47 916 85 733
Adresse:
Med Klubbholmen 6C
9409 HARSTAD