Rådgivning og gjennomføring bærekraftsstrategi

Flere fordeler

En operativ bærekraftstrategi er absolutt en fordel for virksomheten, og den kan brukes aktivt i arbeidet og markedsføringen. Vi hjelper dere å kartlegge dagens situasjon, slik at vi kan bistå dere i utarbeiding av en bærekraftstrategi som går hånd i hånd med deres verdier og mål.

For at virksomheten skal kunne sikre konkurransedyktighet vil det være sentralt at den er tilpasset fremtidens rammebetingelser, markedssituasjon og forretningsklima. Bedriften er nødt til å få oversikt over hva som karakteriserer et bærekraftig samfunn, og deretter hva som vil være bedriftens bidrag og svakheter i forhold til disse. De aller fleste bedriftene gjør analysen innenfor rammen av FNs bærekraftmål, og disse er vi også gjennomgående kjent med.

Våre rådgivere i REAL Eiendomsforvaltning kartlegger deres ønsker, ambisjoner og behov for innhold. Vi utarbeider en strategi sammen med dere, og bistår med både implementering og gjennomføringen av strategien. De målsettingene vi utarbeider vil være målbare, slik at dere får god oversikt over resultatene av tiltakene.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana