Rådgivning energi og miljøledelse

Aktiv energi og miljøledelse

Rådgiverne våre innen energi og miljø benytter data for å analysere energibruket, og gjennom dem vil de kunne optimalisere driften av tekniske anlegg, identifisere feil, og følge opp endringer.

Energi- og miljøoppfølgingssystem

Vårt energi- og miljøoppfølgingsverktøy systematiserer og visualiserer blant annet energiforbruk, vannforbruk og avfall. Informasjonen som samles inn fremstilles på en oversiktlige og forståelig måte som lett synliggjør overforbruk, feil, havari eller bruksendringer.

Aktiv kraftforvaltning

REAL Eiendomsforvaltning driver kjøp og sikring av kraftpriser frem i tid. Målet er å redusere risiko knyttet til prissvingninger i kraftmarkedet, samt skape større forutsigbarhet og økt kontroll på energikostnadene

Energikartlegging

Vi forenkler energikartleggingen av din eiendom slik at du får bedre innsikt i eiendommens energitilstand, og målrettede tiltak for å redusere energiforbruk, kostnader og miljøbelastning.

EPC-kontrakt

EPC er en energisparekontrakt som finansierer seg selv gjennom ulike typer energieffektiviseringstiltak som resulterer i besparelse av energikostnader.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana