Miljøfyrtårnsertifisering

En miljøfyrtårnsertifisering viser til at bedriften jobber målrettet med bærekraft i hele organisasjonen, og sertifiseringen gis til de som kan vise til tiltak og resultater som tydeliggjør det arbeidet som gjøres. Bedriften får konkrete verktøy gjennom sertifiseringsprosessen, men i mange tilfeller oppleves prosessen som uoversiktlig og ressurskrevende fordi bedriftene ikke har et system eller en oversikt over data og tiltak som man er nødt til å vise til.

Vi hjelper dere med

Vi bistår som prosjektleder i gjennomføringen av Miljøfyrtårnsertifiseringen, og kan samtidig bistå med innsamling av data som vil være nødvendig for den årlige klima- og miljørapporteringen. Vi hjelper dere med å utarbeide nødvendige grunnlagsdokumenter for sertifiseringen. Vårt tekniske team har utarbeidet egne verktøy og systemer som gjør det enklere og raskere å drive med bærekraftsrapportering.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana