Konseptutredning energi- og miljøløsninger

Våre rådgivere har lang og bred erfaring med konseptutredning for energi- og miljøløsninger. Vi bistår dere gjennom alle faser i prosjektet, og vi ser på de løsningene som vil være mest lønnsomme og effektive for dere.  Gjennom utvikling av nye energi- og miljøløsninger har vi ambisjoner om økonomisk og teknisk rasjonalitet. I tillegg ønsker vi også å sikre vedvarende og økende eiendomsverdi.

Vi bistår med

Gjennom konseptutredning sikres det at prosjektet utvikles for et fremtidig marked hvor ytelse innen bærekraft er antatt å ha en høyere verdi. Vi foreslår energi- og miljøtekniske løsninger som er tilpasset ditt prosjekt, og vurderer sammen med deg alternative modeller for finansiering og forsyning av energi til eiendommen.

 1. Vi kartlegger aktualiteten i prosjektet og bistår i å beslutte en eventuell søknad om støtte til konseptutredning hos Enova.
 2. Vi gjennomgår og sammenstiller tidligfase underlag og den tilgjengelige informasjonen som er relevant for vurderingen vår av mulige energi- og miljøteknologier, samt finansieringsmodeller. Dette innebærer:
  • Tegninger og arkitektoniske valg
  • Plassering, orientering og lokale forhold
  • Lokale bestemmelser
  • Avdekking av andre forhold som vil påvirke livsløpskostnadene for bygget.Vi utarbeider energiberegningsmodeller med vurdering av alternative energiforsyningsløsninger.
 3. Vi gjennomfører livssykluskostnadsberegninger for å fastsette økonomiske konsekvenser ved løsningsvalg.
 4. Vi tar en vurdering av de tekniske systemene som er aktuelle for prosjektet, og fører dialog med samarbeidspartnere og leverandører.
 5. Vi synliggjør mulighetene og bistår dere i beslutningsprosessene rundt valg av energi- og miljøsertifiseringer- og ambisjoner.
 6. Vi bistår dere i dialog med finansieringsinstitusjoner rundt evaluering av grønn finansiering.
 7. Vi bistår dere i dialog med samarbeidspartnere og investorer hvis det skulle være ønskelig å etablere en frittstående energiforsyningsløsning.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana