Klimaregnskap

Klimaregnskap er et viktig verktøy for å kartlegge og redusere påvirkningen som bygninger, bedrifter og organisasjoner har på klimaet. For at man skal kunne redusere klimafotavtrykket, er det viktig å vite hvor man står. Dette gjør at bedriften kan prioritere de områdene hvor de har størst påvirkning og kan sette mål og legge planer. Klimaregnskapet gir oversikt over hvor klimafotavtrykket er størst og hvor tiltak bør gjennomføres. Oppfølging og rapportering gir informasjon om tiltakene har hatt forventet effekt.

Vi hjelper deg

REAL bistår med utarbeidelse av klimaregnskap for bruk internt og eksternt. Fremover vil det stilles større krav til ekstern rapportering av klimagassutslipp og det forventes at man kan fremlegge strategi og handlingsplan for reduksjon av disse. Dette er en sentral del av FNs bærekraftmål, og etterspørres mer og mer i leverandørkjeder. Vi definerer klimagassutslipp basert på Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). Sammen med deg kartlegger vi virksomhetens utslippskilder og utarbeider et klimaregnskap.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana