ITB og teknisk prosjektledelse

Teknisk prosjektledelse

REAL Eiendomsforvaltning har et sterkt miljø innenfor teknisk prosjektledelse, og vi jobber tett sammen med eksterne oppdragsgivere for å løse deres tverrfaglige utfordringer.  Vårt tekniske team har lang og bred erfaring med hele fasen til ulike typer byggprosjekt, gjennom prosjekteringsfasene til utførelse og ferdig levert prosjekt.

Våre ansatte jobber på tvers av fag, og et tverrfaglig team og effektiv kommunikasjon er våre styrker når vi jobber på prosjekter. Ambisjonen vår er å bidra til nye bærekraftige løsninger for fremtiden. For oss er det kunden som er i fokus, og som prosjektleder tar vi ansvar for å at prosjekteier får en trygg gjennomføring fra start til slutt.

REAL Eiendomsforvaltning kan leverer tjenester innenfor følgende fagområder på teknisk prosjektledelse:

  • ITB-rådgivning (Byggherre og entreprenør)
  • ITB-ansvar (Byggherre og entreprenør)
  • Byggeledelse (Elektro, rør, ventilasjon og ITB)
  • Prosjektledelse (Innen tekniske fag og for teknisk kompliserte prosjekter)
  • Prosjekteringsledelse, prosjekteringsstøtte og BIM
  • Kontrollingeniører innen elektro, automasjon, rør og ventilasjon
  • Rådgivende ingeniører innen elektro, automasjon, rør og ventilasjon
  • Energirådgivning og energiledelse

ITB-koordinator

Våre ITB-koordinatorer knytter sammen byggets tekniske installasjoner gjennom byggeprosessen. Vi hjelper deg med å koordinere og kvalitetssikre dokumentasjon og løsningene til de tekniske entreprenørene. Ettersom moderne bygg blir mer komplekse, blir de tekniske anleggene for ventilasjon, kjøling, solavskjerming, lys og varme en større del av leveransen i et byggeprosjekt. 

I tillegg skal toppsystemer og SD-anlegg henge sammen, og alt skal fungere når det settes i drift. De tekniske systemene i bygget påvirker også eiendommens klimautslipp og dermed byggets bærekraftskvaliteter. Blir det feil her risikerer man både større kostnader, masse frustrasjon og dyrere lånefinansiering. En uavhengig og kompetente ITB-koordinator er derfor en meget god forsikring mot at tekniske systemer skal fungere som forutsatt og bestilt. Våre ITB-koordinatorer har tverrfaglig teknisk forståelse, og følger alle prosessene som beskrevet i ITB-standarden NS 3935 ITB.

Kontakt oss

Kristin Aag

Avdelingsleder

E-post:
kristin.aag@realef.no
Tlf: +47 920 95 627
Adresse:
Teglverkveien 17
8006 Bodø

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse:
Smedveien 14
8610 Mo i Rana

Per Olsen

Salg- og markedskoordinator

E-post:
per.olsen@realef.no
Tlf: +47 916 85 733
Adresse:
Med Klubbholmen 6C
9409 HARSTAD