Fornybar energi

Målet for 2030 er at vi skal bli et 100% elektrifisert samfunn, og at all fossil energi skal være erstattet med fornybar elektrisitet. Vi har lang erfaring innen fornybare energiløsninger som reduserer energiforbruket og kostandene på dine bygg. Vi bistår bedrifter i deres overgangsprosesser mot det grønne skiftet, og vi kan bistå i alle ledd, fra produksjon av energi, til distribusjon og forbruk.

Vi hjelper deg med å ta gode tekniske valg om de energiløsningene som passer best for eiendommens behov. Det finnes uendelige muligheter og valg for hvilke energiløsninger og systemer man skal gå for, og vi bistår deg i denne prosessen. Vi har lang erfaring med tilpasning av energiløsninger, og vi har god kompetanse på hvordan de ulike teknologiene fungerer.

Energisentraler

Våre rådgivere innenfor energi og miljø har spesialisert seg på effektiv energibruk i bygg. Etablering av energisentraler er en av områdene vi har mye erfaring med. Vi bistår med prosjektering av løsningen fra forprosjekt til detaljprosjekt, og sørger for bygging av energisentraler som utnytter lokale forhold og ev. overskuddsvarme for at dere skal oppnå størst mulig kostnadsreduksjon. Løsningen utnytter tilgjengelig energi i omgivelsene, og gjør at forbrukeren selv kan produsere og bruke sin egen energi på de tidspunktene hvor de selv ser at de har større behov. Dette vil være en fordel fordi de kan gjenbruke varme mellom bygg og dermed unngå å kjøpe kraft de timene av døgnet hvor prisene er høyest.

Varmepumpesystem

Våre rådgivere og prosjektledere har lang erfaring med prosjekter innenfor termiske energianlegg og distribusjonsanlegg for fjernvarme og-kjøling. Vi kan bistå helt fra start til slutt; fra konseptfasen frem til anlegget er helt ferdigstilt, satt i drift og all nødvendig dokumentasjon er overlevert. Vi bistår også oppdragsgiver i enkeltfaser hvis det er ønskelig.

Solenergisystemer

REAL Eiendomsforvaltning har erfarne energirådgivere som hjelper deg med alle leddene i ditt solenergiprosjekt. Vi har erfaring med planlegging og prosjektering av solcelleanlegg på både nye og eksisterende bygg.  Rådgiverne våre gjennomfører også markedsanalyser, konsekvensutredninger, mulighetsstudier, behovskartlegging og prosjektering. Vi kartlegger situasjonen, og estimere lønnsomheten i solenergiprosjektet ditt. Vi jobber tett med oppdragsgiver for å kunne utarbeide gode og spesifikke kravspesifikasjoner og anskaffelser, og bistår med oppfølging underveis i byggetiden.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana