EPC-kontrakt

EPC er en energisparekontrakt som finansierer seg selv gjennom ulike typer energieffektiviseringstiltak som resulterer i besparelse av energikostnader. Med en EPC-kontrakt hos oss garanterer vi at reduksjonen av energikostnadene kommer til å være større enn utgiftene for kontrakten og arbeidet vi utfører. En energisparekontrakt øker energieffektiviteten i bygget ditt, klimagassutslippene fra bygget blir lavere, og energikostnadene reduseres. Energisparekontrakten gir altså positive konsekvenser både for deg og miljøet.

Hvor stort sparepotensial har bygget?

Vi kartlegger dagens situasjon, og beregner hvor stort sparepotensial det eksisterende bygget har. Som en del av dette vil vi også kalkulerer kostnader for å nå besparelsene og tilbakebetalingstid. Når vi har kartlagt situasjonen vil vi gjennomføre de tiltakene som vi har beregnet, og dette vil gjøres i samsvar med deres ønsker. Vi garanterer for at de gjennomførte tiltakene i bygget oppnår de beregnede besparelsene, og vi følger opp underveis i hele prosessen.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana