Energikartlegging

Vi forenkler energikartleggingen av din eiendom slik at du får bedre innsikt i eiendommens energitilstand, og målrettede tiltak for å redusere energiforbruk, kostnader og miljøbelastning. Med utgangspunkt i situasjonen foreslår vi tiltak som kan tas videre etter energikartleggingen, eller de kan brukes som en del av en lengere plan for energioppgradering eller generelt vedlikehold. 

Informasjonsinnhenting

Vi tar en befaringsrunde på din eiendom, etterfulgt av en gjennomgang av dokumentasjon, forbruksdata og tekniske anlegg for å kartlegge dagens situasjon. Det vil bli lagt spesielt vekt på:

  1. Tekniske anlegg (oppbygging, funksjon og tilstand)
  2. Byggetekniske komponenter (isolasjonsevne og størrelser på vegger, vinduer, dører, porter, o.l.)
  3. Inndeling av bygg etter bruksområde og bruksmønster (kontor, forretning, verksted, etc.).

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana