Få bedre oversikt over energiforbruk, vannforbruk og avfall

Vårt energi- og miljøoppfølgingsverktøy systematiserer og visualiserer blant annet energiforbruk, vannforbruk og avfall. Informasjonen som samles inn fremstilles på en oversiktlige og forståelig måte som lett synliggjør overforbruk, feil, havari eller bruksendringer. Systemet muliggjør at driften blir optimalisert, og feil blir avdekket slik at både penger og energi ikke kastes bort unødig. Løsningen er fleksibel, og vil tilpasses med de utvidelsene som ønskes og behøves. Vårt energi- og miljøoppfølgingssystem gir deg tilgang til følgende funksjoner:

  • ET-kurve (temperaturkorrigert forbruk i forhold til normalsituasjon).
  • Varslingstjeneste ved for høyt/lavt forbruk.
  • Analyseverktøy med detaljert forbruksdata per målepunkt.
  • Rapporteringsverktøy for energibruk, vannforbruk og avfall.
  • Energibudsjettering for kommende år.
  • Ubegrenset brukertilgang til web-løsning.
  • Automatisk innhenting av data fra tilgjengelige datakilder, og verktøy for manuell innmelding av måledata.
  • Drift og vedlikehold av digital infrastruktur.

Energi- og vannmåling

Noen av fordelene med et intelligent målingssystem er at det blir enklere å få oversikt over forbruk, og du vil ligge godt an for å oppfylle framtidige krav for lovendringer og reguleringer. De moderne systemene har fjernavlesing som gir en komplett oversikt over vann-/varme-/kjøle-/ og strømforbruket i sanntid. Data og sanntidsinformasjon øker effektiviteten og kontrollen fordi informasjonen er basert på det virkelige forbruket fremfor estimater. Oversikten gjør det også enklere og mer oversiktlig å fordele felleskostnader mellom leietakere.

REAL Eiendomsforvaltning bistår byggeiere i installasjon av energi- og vannmålere for å bedre kunne følge opp forbruket, og samtidig legge til rette for en mer rettferdig fordeling av kostnader. Kjeldsberg har lang erfaring med å kartlegge og forstå komplekse elektro-, varme- og kjøletekniske systemer og utarbeider forslag til rasjonell målerstruktur som tilrettelegger for å bedre få kontroll på de største forbrukerne og samtidig bedre fordele kostnader. Vi hjelper deg med å se hele bildet. 

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana