fbpx

Brann og sikkerhet

Trygt og komfortabelt på jobb

REAL Eiendomsforvaltning har bred kunnskap og erfaring innenfor brann og sikkerhet, og vi har jobbet med en stor variasjon av virksomheter og prosjekter. Vi hjelper dere med å ivareta oppgaver og dokumentasjon innenfor brann og sikkerhet. Vi har kompetanse til å stille som huseiers representant/brannvernleder og som kontaktpunkt ut mot myndigheter og andre kontrollorgan. Vi bistår din virksomhet på brannteknisk rådgivning, og kan i tillegg tilby rådgivning innenfor brannvern. Vi gjennomfører opplæring og veiledning til systematisk sikkerhetsarbeid. Vi tilbyr blant annet øvelser og brannvernopplæring, organisering av det interne brannvernarbeidet og samt rådgivning og oppfølging av branndokumentasjon.

Brann og industrivern

Vi bistår din virksomhet på brannteknisk rådgivning, og kan i tillegg tilby rådgivning innenfor brannvern. Vi utarbeider beredskapsplaner for dere basert på risikoforhold og vurderinger i virksomheten, og gjennomfører innkjøp av utstyr og tilrettelegging etter behov.

Sikringsplanlegging og rådgivning

Vi har kompetente rådgivere som kan bistå virksomheten din når det kommer til dimensjonering av overvåkning, låssystemer, adgangskontroll, objektsikring og sikringssoner. Våre rådgivere har erfaring med å jobbe på prosjekter i alle størrelser, og vi finner den beste og tryggeste løsningen for dere.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana