Bærekraftige innkjøp

Vi bistår gjerne i arbeidet med å kartlegge leverandørkjeder og fremskaffe produktdatablad for din virksomhets innkjøp av produkter og tjenester. Virksomheter som har store innkjøp med et betydelig innkjøpsvolum, vil ha ansvar for en kontinuerlig forbedring av sin egen verdikjede. Vi hjelper deg med kartlegging, oppfølging og tydeliggjøring av krav til leverandørene dine, slik at din virksomhet i større grad kan redusere det totale klimagassutslippet.

Kartleggingsprosessen

Gjennom kartleggingsprosessen av deres virksomhets innkjøp utforsker vi følgende:

  • I hvilken grad er bærekraft integrert i leverandørens strategi?
  • Hvilke resultater og mål har leverandøren for sitt klimaarbeid?
  • Hvilke resultater og mål har leverandøren for økt mangfold?
  • I hvilken grad bruker leverandøren miljø-, kvalitets- og styringssystemer?

Vi bistår også med å utforme strategi, mål og handlingsplan for å gjøre din leverandørkjede mer bærekraftig, og samtidig kartlegge og måle virksomhetens leverandørkjede.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana