Automasjonssystem

Livssyklus

Hvert bygg er unikt, og de moderne byggene blir i dag utstyr med oppgraderte og brukervennlige automasjonssystemer som sørger for at de ulike tekniske områdene samhandler for å skape et tilpasset inneklima, optimal energiutnyttelse og lave driftskostnader.

Byggautomasjonsprosessen burde startes så tidlig som mulig i byggets livssyklus, slik at man har det beste grunnlaget for å lage et tilpasset og optimalt system for bygget. Et bygg skal være funksjonelt, energieffektivt og lønnsomt gjennom hele livssyklusen, og et grundig og tidlig automasjonsarbeid vil være sentralt for å nå målene.

Automasjonssystem

I vår teknisk avdeling er det tett samarbeid på tvers av de tekniske fagene, og våre tekniske rådgivere bidrar fra prosjektering til ferdigstillelse. Vi designer blant annet SD-anlegg og automatikkanlegg, IKT-nettverk, romregulering med KNX, DALI, EOS-systemer, energimåling og IoT.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana