Aktiv kraftforvaltning

REAL Eiendomsforvaltning driver kjøp og sikring av kraftpriser frem i tid. Målet er å redusere risiko knyttet til prissvingninger i kraftmarkedet, samt skape større forutsigbarhet og økt kontroll på energikostnadene. Gjennom aktiv kraftforvaltning benytter vi vår brede kunnskap og kompetanse om kraftmarkedet, gjeldende energipriser og energipolitikk til å optimalisere kraftinnkjøp. Interessen for løsningen kan blant annet være lavest mulig priser over tid og/eller ønske om å nå et spesifikt budsjett.

Vi bistår dere med

Sammen avklarer vi hvilken strategi kunden skal ha for sine energikostnader, og vi jobber underveis sammen for å nå denne. Gjennom oppfølging av energibruket, drift av bygget og økt kunnskap om forbruksmønster, er målet at vi over tid skal komme frem til tiltak for å optimalisere energikostnadene.

Vi utfører kontroll av energifaktura. Dette innebærer gjennomgang og kvalitetssikring mot forbruk for alle kostnader knyttet til energi, deriblant levert energipris, el-sertifikatkostnad og nettleie, herunder fastbeløp, effektledd og avgifter.

Sammen etablerer vi en strategi for kjøp av kraft som regulerer handlingsrom. Strategien inkluderer hvor stor andel av forbruksvolumet som til enhver tid kan sikres. Vi etablerer sammen felles mål- og handlingsplan, som omfatter følgende:

  • Mål for energiforbruk og -kostnader årsvis
  • Strategi for kraftkjøp
  • Sikringsandel
  • Handlingsrom
  • Handlingsplan for måloppnåelse

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana