Aktiv energi- og miljøledelse

Med hjelp fra våre rådgivere og verktøy får du full utnyttelse av informasjonen fra ditt energi- og miljøoppfølgingssystem. Rådgiverne våre innen energi og miljø benytter data for å analysere energibruket, og gjennom dem vil de kunne optimalisere driften av tekniske anlegg, identifisere feil, og følge opp endringer. For deg betyr det energibesparelse, forlenget levetid på tekniske anlegg og økt kvalitet for brukeren. Våre tjenester innebærer:

  • Overvåking av drift, avvik og evt. hendelser.
  • Månedlig oppfølging av forbruk, sammenligning mot energibudsjett, sparemål, etc.
  • Analyse av forbruksmønster, endringer og eventuelle feil.
  • Jevnlig oppfølging av byggeier/-drifter med oppfølging av forbruk, forbedringsforslag og nødvendige tiltak.
  • Kontinuerlig oppfølging fra ingeniører og teknikere.

Kontakt oss

Kontakt oss i Bodø

Magne Risvik

Daglig leder

E-post: magne.risvik@realef.no
Tlf: +47 905 97 110
Adresse: Teglverkveien 17, 8006 Bodø

Kontakt oss i Tromsø

Ronny Karlsen

Avdelingsleder

E-post: ronny.karlsen@realef.no
Tlf: +47 904 11 178
Adresse: Sykehusvegen 21-23, 9019 Tromsø

Kontakt oss på Helgeland

Thomas Bohlin

Daglig leder

E-post: thomas.bohlin@realef.no
Tlf: +47 994 98 485
Adresse: Smedveien 14, 8610 Mo i Rana